Home » วิธีการติดตั้งพื้นไม้สำเร็จรูป TIMBER SQUARE แบบคลิปล็อค

Installation

วิธีการติดตั้งไม้พื้น TIMBER SQUARE แบบคลิปล็อค

อุปกรณ์
 • ไม้กวาดและอุปกรณ์ทำความสะอาด
 • ค้อนหุ้มยาง
 • ดินสอ
 • กาวกันความร้อน กันชื้น
 • เทปกันฝุ่น
 • ตัวขั้นหนา 14 มิล
 • พื้นยาง
 • ไม้กด Timber Square
 • ตัวงัดลิ้น 2 แฉก
 • โต๊ะผ่าไม้แบบเคลื่อนที่
 • เลื่อยฉลุไม้หรือลูกหมู
 • เครื่องตัดไม้แบบมือจับ
top

การดูหน้างาน
การดูหน้างานควรเช็คทั้งภายในและภายนอก เพราะสภาพอากาศและความชื้นมีผลโดยตรงกับไม้จริง

top

การเช็คภายใน
 • ควรเช็คชายคาของบ้านว่ามีโอกาสที่น้ำไหลเข้ามาในบ้านไหม
 • ควรเช็ครางน้ำว่ามีการรั่วซึมไหม
 • บ้านมีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมบ้างไหม
top

การเช็คภายนอก
 • บ้านที่จะติดตั้งมีกลิ่นเหม็นอับไหม
 • เช็คการรั่วซึมของบริเวณที่ล้างจาน, ห้องน้ำ, ตู้เย็น ว่าอยู่ใกล้บริเวณติดตั้งไม้พื้น Timber Square ไหม
 • เช็คประตู ประตูเลื่อน หน้าต่างว่ามีโอกาสน้ำรั่วซึมเข้าทางนั้นไหม
 • เช็คสภาพพื้นผิวว่าเรียบได้ระดับหรือไม่ ความต่างระดับของพื้นผิวควรสูงต่ำไม่เกิน 4 มม./พื้นที่ 3 ตร.ม.( อาจจะใช้ไม้พื้น Timber Square วางตั้งฉากกับพื้นผิวเพื่อดูพื้นผิวเรียบได้ระดับไหม)
top

การเตรียมตัวและวางแผนก่อนปูไม้พื้น
 • ควรใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นผิวก่อนติดตั้ง (เศษขยะอาจก่อให้เกิดความชื้นได้)
 • คิดว่าควรจะติดตั้งจากด้านไหน วิธีการดูให้ดูจากด้านที่เป็นด้านยาวที่สุดของห้องและเรียบไม่มีการเล่นระดับ ตัวอย่าง ถ้าห้องขนาด 5x4 ให้เริ่มจากด้านที่เป็นด้าน 5 ก่อน
 • เนื่องจากไม้พื้น Timber Square เป็นไม้จริงเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเผื่อพื้นที่ในการขยายตัวของไม้โดยการเว้นช่องว่างระหว่างกำแพงกับพื้นไม้ Timber Square ดังต่อไปนี้
  - ด้านข้างของไม้ควรเว้นประมาณ 17 ซม.
  - ด้านหัวไม้ควรเว้นประมาณ 12 ซม.
 • อาจจะต้องมีการตัดพื้นที่ใต้บัวเพื่อให้ไม้พื้น Timber Square มีการขยายตัวได้อย่างเต็มที่โดย ใช้เลื่อยฉลุ เพื่อให้ได้ระดับพอดีของไม้ (ใช้ไม้พื้น Timber Square ที่เป็นไม้ในการติดตั้งที่ตัววัดระดับ)
top

หน้างานก่อนติดตั้ง
 • เช็คอุปกรณ์ต่างๆว่ามีความพร้อมในการติดตั้งหรือไม่
 • เช็คไม้พื้น Timber Squareว่ามีการหัก งอ บุบหรือสภาพไม่พร้อมในการติดตั้ง อย่าพยายามใช้ไม้ที่ไม่มีคุณภาพในการติดตั้งอาจจะเกิดผลเสียได้
top

การติดตั้งฟิล์มและยางรองพื้น
 • การติดตั้งฟิล์มกันความชื้นควรใช้ฟิล์มที่มีความหนา 0.23 มม. ถ้าต้องมีการติดตั้งที่ชั้นหนึ่งควรปูฟิล์มสองชั้นการปูฟิล์มควรปูในแนวเดียวกันกับพื้นไม้โดยให้แผ่นฟิล์มเกยที่กำแพง 10 มม.ทั้งสองข้างแล้วใช้เทปกาวติดแผ่นฟิล์มในส่วนที่เกยกำแพง ควรให้แผ่นฟิล์มทั้งสองแผ่นเกยกันประมาณ 20 มม. แล้วใช้เทปกาวติด
 • ขั้นตอนการปูแผ่นยาง ให้ปูแนวขวางกับแผ่นฟิล์ม โดยให้แผ่นยางเกยขึ้นที่กำแพงเหมือนแผ่นฟิล์ม (เกยขึ้น 10มม.) แต่ว่าระหว่างแผ่นยางด้วยกันไม่ต้องปูทับกัน ปูเสร็จแล้วใช้เทปกาวทับกันฝุ่น
top

การติดตั้งไม้พื้นแบบระบบคลิปล็อก
 • จุดเริ่มต้น
  ให้เลือกด้านที่ยาวและไม่มีการเล่นระดับของกำแพงเป็นจุดเริ่มต้นก่อน อาจจะต้องใช้ตะปูและด้ายเพื่อเป็นตัววัดระดับให้พื้นไม้ Timber Square มีความตรง (ด้ายควรห่างจากพื้นและกำแพงประมาณ 12.4 มม.)
 • พื้นที่การขยายตัว
  ให้เอาแผ่นขั้นที่มีความหนา 14 มม.ขั้นระหว่างกำแพงกับไม้พื้น Timber Square เพื่อเผื่อไว้ในการขยายตัวของไม้
 • แผ่นยางและแผ่นฟิล์มต้องเกยที่กำแพง
 • ใช้คิ้วตั้งบนไม้โดยให้ฟิล์มและยางยื่นออกมาตามรูป
 • ตัดแผ่นพลาสติกและยางที่เป็นส่วนเกินออก
 • ในส่วนกำแพงที่มีการเล่นระดับให้ใช้ดินสอวาดส่วนที่ไม่ไก้ระดับและตัดไม้พื้น Timber Square ให้ได้รูปก่อน
 • ควรเริ่มจากมุมห้องทางซ้ายด้วยแผ่นไม้ Timber Square ที่ยาวที่สุดใส่คลิปที่ขอบของไม้ ให้เริ่มโดยใส่คลิปด้านที่มีรูเข้าไปในไม้พื้นแล้วใช้ค้อนทุบ
 • ควรจะเริ่มใส่คลิปเข้าไปที่ไม้ก่อนโดยควรมีการเว้นระดับตามนี้
  ไม้อเคเซียและไม้หลุมพอ โดยเว้นคลิปที่เป็นตัวแรกให้ห่างจากขอบไม้เป็นระยะ 4 นิ้วและตัวถัดไปให้เว้นทุกๆ 18 นิ้ว จนถึงตัวสุดท้ายให้เว้น 4 นิ้ว เริ่มแถวที่สองโดยการใช้คลิปตัวแรกให้ห่างจากขอบไม้เป็นระยะประมาณ 2 นิ้วแล้วตัวถัดไปให้เว้นทุกๆ18 นิ้วจนถึงตัวสุดท้ายให้เว้น 2 นิ้ว ในการปูไม้ที่ความหนา 19 มม. ขึ้นไป (ไม้หลุมพอ ไม้แคมปัส ไม้มะพร้าว ไม้โอ๊ค) ให้เว้นตัวแรกสุดห่างจากกำแพง 2 นิ้ว และตัวถัดไปให้เว้นทุกๆ 18 นิ้ว จนถึงตัวสุดท้ายให้เว้น 2 นิ้ว
 • การใส่ไม้เข้าไปในระหว่างลิ้นด้วยกันห้ามใช้ค้อนทุบ ให้ใช้มือกดเข้าไปเบาๆเท่านั้น
 • การใส่คลิป ควรใส่กาวที่ด้านหัวไม้เท่านั้น ห้ามใส่กาวด้านข้างของไม้ ไม่ควรใช้ค้อนทุบไปที่ลิ้นโดยตรงเพราะอาจทำให้ลิ้นเกิดความเสียหายควรใช้ไม้กด Timber Square เป็นตัวกดและใช้ค้อนทุบไปที่ไม้กด Timber Square เมื่อใส่แผ่นไม้เข้าไปที่รางลิ้นและแน่นแล้วควรใช้มือกดเข้าไปจากด้านบนเพื่อให้เกิดสภาวะล็อคแน่น
  A. ใส่รางลิ้นและคลิป
  B. กดเพื่อให้ลิ้นละคลิปเข้าด้วยกัน
  C. ใช้ตัวกด Timber Square กดเพื่อให้ไม้และลิ้นประกบติดกันอย่างแน่น
 • การใส่กาว ควรใส่กาวด้านหัวไม้
 • การเริ่มแถวที่สองและทำให้เกิด Interlock
  เริ่มแผ่นที่สองโดยการใช้แผ่นที่เหลือเป็นตัวเริ่ม ถ้าแผ่นที่สองเหลือสั้นกว่า 40 ซม.ให้ใช้แผ่นที่มีความยาวสั้นกว่าแผ่นตัวเริ่มแถวที่หนึ่ง ความยาวประมาณ 140 ซม.และใช้แผ่นที่สั้นกว่า 40 ซม.เป็นแผ่นที่สองทำซ้ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนเกิด Interlock (ถ้าคลิปที่มุมของไม้ใกล้กันเกินไปควรเว้นคลิป 2 ตัวให้ห่างกันอย่างน้อย 2 นิ้ว
 • การปูในที่แคบหรือมุมทางเดิน ควรเว้นให้ได้ระยะครึ่งหนึ่งของการปูปรกติ
 • การปูพื้นผ่านประตู ควรใช้ลูกหมูตัดพื้นที่ใต้วงกบเพื่อให้ไม้มีพื้นที่ในการขยายตัว ควรใช้ไม้พื้น Timber Square เป็นตัววัดระดับ
 • การติดตั้งแถวสุดท้าย
  ควรใช้ดินสอวาดที่แผ่นไม้พื้น Timber Square ให้พอดีกับพื้นที่ที่เหลือโดยอย่าลืมว่าต้องเว้นพื้นที่เผื่อไม้ขยายด้วย ให้ใช้เลื่อยโต๊ะตัดส่วนที่เป็นลิ้นออก
 • แถวสุดท้ายควรใช้กาวติดด้านข้างของไม้ (แถวอื่นห้ามใช้เด็ดขาด) และใช้ตัวงัดสองแฉกบีบไม้จนกาวแห้ง
top