Home » การรับประกันสินค้า

Customer Care

เงื่อนไขการรับประกัน Warranty information

Timber Square ได้มอบสิทธิ์ Limited Lifetime Structural Warranty ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าภายใต้เครื่องหมาย Timber Square เท่านั้น โดยที่รับประกันสินค้าเหล่านี้จะคลอบคลุมอาการผิดปกติที่อาจเกิดกับไม้พื้นที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ปกติเท่านั้น

การรับประกันจะครอบคุมผู้ซื้อที่ซื้อกับบริษัท Timber Square หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับรองจากทางบริษัทเท่านั้น โดยไม่สามารถโอนสิทธิความเป็นเจ้าของให้แก่ผู้อื่นได้ การ Claim สินค้า จะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินที่เป็นตัวจริงที่ทางบริษัท Timber Square ออกให้เท่านั้น หากไม่มีใบเสร็จรับเงินทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันสินค้าของคุณ

 • การรับประกัน Timber Square จะคลอบคลุมการใช้งานปกติและไม้พื้นที่ได้รับความดูแลอย่างถูกต้อง (กรุณาอ่าน Customer Care & Maintenance) พื้นผิวของไม้พื้น Timber Square ที่ใช้ UV Lacquer ในการเคลือบมีอายุการใช้งานประมาณ7 ปี แม้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม รอยถลอก บุบ หรือการจางของ UV Lacquer ที่เคลือบพื้นผิวถือว่าเป็นเรื่องปกติที่อาจจะเกิดจากสภาพความหนา (Harden) เพราะฉะนั้นจึงไม่รวมอยู่ในการรับประกัน
 • ไม้พื้น Timber Square ทุกชิ้นผลิตตามมาตรฐานสากล (International Strandard) การแตกหักของไม้หรือรอยแตกบนพื้นผิวที่ว่าเป็นเรื่องปกติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั่วๆไป และเป็นไปตามมาตรฐานนี้ทุกประการ
 • การที่สีของไม้พื้นเข้มขึ้นหรืออ่อนลง ลวดลายของไม้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่แมลงกัดกินถือว่าเป็นธรรมชาติของไม้จริงที่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สวยงามของพื้นไม้จริง
 • ความเสียหายที่เกิดจากของมีคม ของหนักตกใส่ หรือรอยที่เกิดจากการเคลื่อนย้าย รอยที่เกิดจากการใส่รองเท้าในบ้าน รอยถลอกต่างๆ ไม่รวมอยู่ในการรับประกัน
 • การับประกันนี้จะรับประกันสีที่ทำเสร็จออกจากโรงงานเท่านั้น การทำสีใหม่ทำให้หมดสภาพของการรับประกัน
 • การติดตั้งพื้นไม้ที่มีความชื้นสูงหรือการกระทำที่ทำให้ห้องเกิดสภาพความชื้นสูงไม่ว่าจะด้วยการใช้ไม้เช็ดพื้นที่เสี่ยงมากหรือใช้เครื่องทำความสะอาดในห้อง หรือรอยน้ำทีหกใส่ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามสามารถทำให้การรับประกับสินค้าสิ้นสุดลงได้
 • วิธีการติดตั้งไม่ได้อยู่ในการรับประกัน
 • ทาง Timber Square แนะนำว่าควรจะศึกษาคู่มือการดูแลรักษาไม้พื้น Customer Care & Maintenance ให้ดีก่อน เพระการไม่ระมัดระวังหรือขาดการดูแล อาจจะทำให้การรับประกันสินค้าสิ้นสุดลงได้
 • เนื่องจากไม้ Timber Square เป็นไม้จริงเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของสีโดยขึ้นอยู่กับตัวอายุของไม้และการได้รับแสงแดด การเปลี่ยนแปลงของสีก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ
 • การรับประกันคลอบคลุมเฉพาะลูกค้าที่ใช้ในบ้านทั่วไปเท่านั้น (ไม่รวมการใช้ในงานอุตสาหกรรม ร้านค้าต่างๆ)
 • ความเสียหายที่เกิดจากความร้อน (Heat) ไม่ว่าจะเป็นการวางของร้อนหรือการไหม้ของไม้ ไม่รวมอยู่ในประกัน
 • ก่อนการติดตั้งหากพบว่าไม้พื้นไม่เหมาะสมในการติดตั้งโดยเกิดจากการบิด งอของไม้ หรืออาการผิดปกติอื่นๆ ไม่ควรดำเนินการติดตั้งเพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อการติดตั้งได้อาจจะทำให้สินค้าเกิดการเสียหาย และหมดการรับประกันสินค้า
 • การติดตั้งไม้พื้นของ Timber Square ไม่ควรติดตั้งในพื้นที่ที่เป็นส่วนของห้องน้ำ, ห้องซักรีด หรือห้อง Sauna หรือการติดตั้งในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงเป็นอันขาด
 • ไม้พื้นของ Timber Square ไม่เหมาะสมต่อการใช้งานภายนอก
 • ความเสียหายที่เกิดจากแมลงต่างๆไม่อยู่ในการรับประกัน ทาง Timber Square ได้มีการเก็บและดูแลรักษาจากโรงเก็บของที่ปราศจากแมลงแล้ว Timber Square จะไม่สามารถรับผิดชอบต่อกรณีการเสียหายต่างๆให้แก่ผู้ซื้อถ้ามีอาการที่ได้กล่าวมาข้างต้น
 • Timber Square ไม่สามารถรับประกันความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินส่วนอื่นๆที่อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียรายได้ของลูกค้าเนื่องจากต้องหยุดการติดตั้งเพื่อเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ หรือค่าสัญญาต่างๆ ทาง Timber Square จะรับผิดชอบเฉพาะไม้พื้นเท่านั้น

เมื่อการอนุมัติการรับประกันแล้ว Timber square จะมีการเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่แต่ไม่รวมค่าติดตั้ง, ค่าบริการ เพราะลูกค้าอาจจะต้องมีการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆในการติดตั้งเอง ลูกค้าสามารถ Claim สินค้าในสถานที่ที่ลูกค้าซื้อเท่านั้น